Het Deens Systeem richt zich op de doelstellingen van de veehouder.


Zijn/haar wensen en toekomstdromen worden geformuleerd in doelstellingen voor de kortere en langere termijn. Het formuleren van deze doelstellingen, uitwerken tot een takenlijst en controle op de uitvoering van deze taken gebeurt door de boerderijraad. De boerderijraad bestaat uit de veehouder en medewerkers, de dierenarts, veevoorlichter en bij voorkeur de boekhouder/accountant.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het bedrijf wordt er een technische 0 meting gedaan met de bedrijfsgegevens die er van het bedrijf bekend zijn. Daarnaast wordt er m.b.v. SimHerd (een economisch simulatieprogramma)  inzicht gegeven over de financiële situatie (de economische 0 meting).

Met behulp van bovenstaande tools worden er arbeidtechnisch en economisch realistische doelstellingen gemaakt die passen bij de wens van de veehouder.

Om (meer)  inzicht in de veestapel te krijgen worden de dieren gescoord op zgn. gezondheidskenmerken. Het vee wordt verdeeld in een aantal risicogroepen.

Groep 1  Pas afgekalfde dieren.
Groep 2  dieren voor drachtonderzoek
Groep 3 dieren die niet tochtig zijn geweest/gezien
Groep 4  dieren vlak voor de droogstand (200 dagen drachtig)
Groep 5 Dieren die droogstaan.
Groep Pd Pinken voor drachtonderzoek
Groep Pc Pinken voor BCS


Deze dieren worden wekelijks of 2 wekelijks gescoord volgens bepaalde protocollen.

Er zijn nu 33 collega’s bij 65 bedrijven actief met het systeem.
De tijd leert ons dat er op veel bedrijven “eigen” Deens Systemen zijn ontstaan.
De bedoeling van een systeem in echter dat er volgens een vast patroon wordt gewerkt zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. Dan kun je evalueren en groeien.

Daarom willen we als Het Deens Systeem de dierenartsen graag opleiden en begeleiden.